about me

TRick o'clock

28.02.2015

Tüm Sanatkâr Dostlara, Halklara ve Herkese Çağrımdır

.. Dostlar! Hepimiz biliyoruz ki, bir gezegenin üzerindeyiz. Ve yaklaşık 8 milyar kişiyiz. Ve gezegene can çekiştiriyoruz. Artık her türlü ötekileştirici, ayrıştırıcı, bölücü söylemi bırakıp, birleştirici, kucaklayıcı ve barışçıl çözümlere odaklı evrensel iletişim metodlarına başvurmak zorunda olduğumuzun hepimiz bilincine varmış olmamız lazım. Mevzu ülke kurtarma mevzusu değil, dünya elden gidiyor, bunu hala göremiyor muyuz? Bu olası karanlık sondan bizleri hiçbir ülkenin hiçbir siyasi örgütü yahut partisi yahut lideri kurtaramaz. Eğer geleceği çocuklarımızla birlikte, barış, neşe, huzur ve kardeşlik ortamı şeklinde görebilmek istiyor isek, kesinlikle artık ne tek bir ağaç dalına, ne bir çiçeğe böceğe, ne de herhangi bir canlıya zarar vermemeyi öğrenmiş olmalıyız artık. Kolumuza konan sivrisineği de rahat bırakmalıyız, tek tek farklı görüşleri savunan insanları da oldukları gibi kabul etmeliyiz, sorunları da yalnızca ve sadece barışçıl iletişim yolları ile çözmeye çalışmalıyız. Bu yollardan en önemlisi de sanattır. Dolayısı ile eğer sanata odaklı dostlarım bu çağrımı ciddiye alırlar ise, hep birlikte el ele daha güzel yarınları beraberce ve kardeşçe inşa edebiliriz. Önümüzde hiçbir engel yok. İyi iyi ile birleşecek, kenetlenecek ve günden güne güçlenirken; bilim ve ilim yolunda, aydınlık yarınlara doğru her branş ve meslekten gönüllü uzman abi, abla ve kardeşlerimizin de yardımlarıyla ve emin adımlarla mutlak küresel ve evrensel dünya barış devrimini hepbirlikte gerçekleştiremememiz için herhangi bir sebep göremiyorum. Kötü kötüyü yok edecek, beraberinde de mevcut parasal sistemi, ve bu sistemin oluşturduğu bunalım ortamını da kendi kendine bitirecektir. Artık her aile, komşusu ile, semti ile birlikte katılımcı doğrudan demokratik #PARKlamentolar etrafında yepyeni ve evrensel bir dünya için elele gayret gösterecek, menfaat ve çıkar peşinde olan tüm kurum ve şirketler teker teker ortadan kaybolacak, dünyada sınır ve sınıf ortadan kalkacak, yerini barışa, iletişime, kardeşliğe ve çevre bilincinde ve tüm canlılara saygılı nesillere bırakacaktır. Lütfen artık hiçkimse mevcut parasal sisteme endeksli temsili parlamentoları ve sahtekâr siyasileri kaale alarak gidip herhangi bir parti peşinden koşarak ve oy kullanarak vakit kaybetmesin, zira kullanılan her oy artık demokrasiyi değil, mevcut kötülükleri ve yanlışlıkları meşrulaştırma dışında hiçbir işe yaramıyor. Boykot bilinci her alanda ve zeminde uygulanmalı, yayılmalıdır. Sorgulayan ve çözüm üretme konusunda birbiri ile ve kendi nefsiyle yarışan nesiller artık tüm iktidarları def edecek, kollektif ve paylaşımcı, ve farklılıklara rağmen yanyanalık düsturu çerçevesinde, düşmanı dahi bağrına basabilecek bilinç ile yeryüzüne ve evrenlere sevgi, ışık ve kardeşlik getirecektir. Lütfen herkes önce kendi nefesine, sağlığına, sonra ailesine, sonra komşusuna, sonra semtine, sonra da üzerinde hepbirlikte yaşamak zorunda olduğumuz dünyamıza sahip çıksın. Herkes kendi bulunduğu ortamda varsa bir #PARKlamento'ya dahil olsun ve bu evrensel barışçıl iletişim seferberliği adına gönüllü olsun. Henüz kendi semtinizde böyle bir hareketlenme göremediyseniz, bu durumun size gezegen ve evrenlerin zaten artık direkt bir çağrısı olduğunun idrakine varıp, kendiniz o ortamın katılımcı doğrudan demokratik halk meclisini oluşturmak için çevrenizdeki tüm evrensel bilinçteki kardeşlerinizle birlikte kolları sıvayın ve cesaretle öncülük edin. #GeziRuhu tüm dünya için bir ibret ve bayrak olmuştur. Kıymetini bilelim ve gereksiz münakaşa ve kavgadan mümkün mertebe kaçınalım. Rengarenk ve tertemiz bir gelecek bizleri bekliyor. Hangimiz görebileceğiz, hangimiz hayatta kalacağız kaygısını bırakalım, torunlarımızdan emanet aldığımız bu dünyayı onlara olabildiğince temiz ve sağlıklı bir şekilde teslim edelim. Asfalta, betona, nükleere, hes'lere ve bilumum bilinçsizce girişilen zekasızlıklara artık kesin ve mutlak biçimde dur diyelim. Her yere ağaç dikelim, heryeri yeşertelim. Sürdürülebilir organik tarıma yönelik halihazırdaki tüm çalışmalara katılarak destek olalım. Uzun lafın kısası, dostlar; Ben artık önyargılı ve kısıtlı, şartlanmış ve kısır kafalardan yoruldum. Kim necidir diye bakmadan, her ortam ve görüşten tüm vicdan sahibi, sağduyu sahibi kardeşlerime çağrımdır, hatta bu frekanstaki tüm dünya sanatkârları ile ve hepimiz adına ortak çağrımdır. Ciddiye ve kaale alınması dileğiyle.. Kardeşiniz, kRaSNi siRius a.k.a. 'Kırmızı' Nazmî Akyıldız http://about.me/krasnimeanzred #Hiç1Parti #ParasalSistemeSon #BuDahaDevam .. https://facebook.com/story.php?story_fbid=10152564710881923&id=346201531922 ..

Hiç yorum yok: