about me

TRick o'clock

20.08.2017

Bereket Duası

Bembeyaz kar yağmışçasına
Ve şehir ıpıssızmışçasına
Tek bir ayakizi dahi yokmuşçasına
Yaşlı bu şehre gelinlik giydirilmişçesine

Bembeyaz bir sayfa açılmışçasına
Ve hikâyeye henüz başlanmamışçasına
Tek bir harf, nokta dahi yokmuşçasına

Yanlış bir kelimenin öfkesiyle yırtılıp
Ya da buruşturulup
Çöpe fırlatılmayacakmışçasına hiç

Gölgeler de yerliyerindeymiş
Minâreler bile bid'at değilmişçesine

Yankılanacağından korkmadan
İçimde biriken yangını haykırsam


Birtek ben duysam öbür yakadan...
19.03.2017

Acil Küresel Seferberlik

... Dünyanın her tarafı mevcut parasal ve siyasal sistemin işgali altında gibi görünse de, insanlığın en az yarısından çoğu hâlâ bu sistemin hiçbir hayrını görememiş kayıtdışı ve görünmez bir biçimde yaşayıp göçüyo bu dünyadan.

... Geçmiş asırlara kıyasla toplam nüfus mahşer durumuna uygun şekilde arttı, elit azınlık da bu durum üzerinde plan programa kalkıştı.

... Bilimsel zeminde ve yaşam hakkı baz alınarak barışçıl, evrensel bir doğrudan demokrasi ahlâk ve anlayışında birleşilmezse, azınlıktaki elit toplu katliam süreçlerini hızlandıracak ve toplam nüfusu 500milyon civarına denk getirmeye çalışacak.

... Şimdi tüm ayrımcı söylemlerden kaçınıp, hattâ bu söylemlerden mümkünse arınıp, birleştirici, kolay anlaşılır, çözüme ve sürdürülebilirliğe odaklı ve yapıcı bir ortak dilde buluşma zamanıdır.

... İnsanlık kıyamet dönemi sınavından geçmek istiyor ise, bu şekilde birleşmek zorundadır.

... Vesselâm.

... kRasNi siRius ...