about me

TRick o'clock

19.03.2017

Acil Küresel Seferberlik

... Dünyanın her tarafı mevcut parasal ve siyasal sistemin işgali altında gibi görünse de, insanlığın en az yarısından çoğu hâlâ bu sistemin hiçbir hayrını görememiş kayıtdışı ve görünmez bir biçimde yaşayıp göçüyo bu dünyadan.

... Geçmiş asırlara kıyasla toplam nüfus mahşer durumuna uygun şekilde arttı, elit azınlık da bu durum üzerinde plan programa kalkıştı.

... Bilimsel zeminde ve yaşam hakkı baz alınarak barışçıl, evrensel bir doğrudan demokrasi ahlâk ve anlayışında birleşilmezse, azınlıktaki elit toplu katliam süreçlerini hızlandıracak ve toplam nüfusu 500milyon civarına denk getirmeye çalışacak.

... Şimdi tüm ayrımcı söylemlerden kaçınıp, hattâ bu söylemlerden mümkünse arınıp, birleştirici, kolay anlaşılır, çözüme ve sürdürülebilirliğe odaklı ve yapıcı bir ortak dilde buluşma zamanıdır.

... İnsanlık kıyamet dönemi sınavından geçmek istiyor ise, bu şekilde birleşmek zorundadır.

... Vesselâm.

... kRasNi siRius ...

Hiç yorum yok: